Virtualne učionice

Virtualne učionice su izrađene s idejom unaprjeđenje uvjeta i mogućnosti za pružanje i dostupnosti visokokvalitetnih zdravstvenih usluga sa naglaskom na optimalne oblike učenja, edukacije i treninga.

Naše virtualne učionice osiguravaju okolinu pristupačnu svima (možete ih pratiti preko mobitela, tablet ili računala) koja osigurava brzinu i način (vizualno, auditrono i kinestetičko) učenje koja vama odgovara.

Učionice se kontinuirano nadopunjuju s novim sadržajima kako se oni pojavljuju.

Naime, učionice su rezultat petogodišnjeg rada 6 radnih terapeutkinja, a sadržaji su uobličeni na temelju najčešćih pitanja koja su pacijenti, osobe starije životne dobi, imali sa pratećim strategijama koja odgovaraju na navedena pitanja i probleme iz kojih pitanja proizlaze.

Virtualne učionice su sačinjene od pisanih materijala, upitnika kojima provjeravate primjerice sigurnost svog doma, svoje znanje I slično, video materijala, igara I uputa kojima učite o novim načinima kako provoditi određene aktivnosti I zadatake koji čine Vaš život.

U slučaju da nismo odgovorili na neka pitanja ili vi imate još neko dodatno pitanje, slobodno se javite našim radnim terapeutkinjama na email radna_terapija@zdravstvena-njega.hr.